In ieder centrum werkt een lokaal datamanager van IKNL. Zij extraheren de data uit:

  • Het dossier: zorg daarom dat de items op de checklist terug te vinden is in het endoscopieverslag/dossier.

Klik hier voor de checklist (deze staat ook op het zakkaartje).

  • Het scopieformulier: dit is het enige papieren CRF dat ingevuld moet worden tijdens de studie.

Klik hier voor het scopieformulier van patiënten die voor EMR geloot hebben.

Klik hier voor het scopieformiulier van patiënten die voor ESD geloot hebben.

Klik hier voor het scopieformulier dat tijdens follow-up ingevuld dient te worden.

 

NB: zowel tijdens de behandeling als tijdens follow-up dienen de checklist en scopieformulieren geraadpleegd en ingevuld te worden.

 

 

Figuur: zakkaart MATILDA-trial met hierop de checklist. Wilt u extra zakkaartjes? Bel of mail Y. Backes (zie contactgegevens).