De MATILDA-trial was niet mogelijk zonder de financiële steun van KWF Kankerbestrijding.

  

Daarnaast wordt de studie gesteund door SPKS Darmkanker Nederland en Stomavereniging Nederland. Deze actieve patiëntenverenigingen zetten zich in voor lotgenoten en hebben de MATILDA-studie beoordeelt op relevantie en nut voor de patiënt. Beide stichtingen hebben zich positief uitgesproken over de uitvoer van de studie en feedback gegeven op de patiëntinformatie-folders.

  

Het datamanagement van de MATILDA-studie wordt verzorgd door IKNL-trialbureau.