Vergeet niet de volgende studieprocedures uit te voeren:

• Alleen endoscopisten die bewezen hebben aan onderstaande criteria te voldoen mogen in het kader van de studie patiënten in de desbetreffende arm behandelen

- ESD:  >25 colorectale ESDs

- EMR:  >500 EMRs waarvan >50 poliepen ≥2 cm

• Na piecemeal EMR: coagulatie van de randen (APC/tippen met de snaar)

• Markeer de tegenovergestelde colonwand met inkt, zodat het litteken teruggevonden kan worden (muv het rectum)

• Na en-bloc resectie: speld het resectiepreparaat op voor een adequate histologische beoordeling

• Geen recidief? Neem 3 biopten!

 

Meer uitgebreid en overige studieprocedures kunt u nalezen in het protocol.